Dziękujemy za wspólnego Poloneza!

Plakat Polonez2015

Tradycją już stał się wspólny  taniec Poloneza na Placu Zamkowym dla uczczenia Konstytucji 3 Maja organizowany przez Towarzystwo Patriotyczne. Tysiące ludzi tańczyło w barwnym korowodzie prowadzonym przez Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w strojach Księstwa Warszawskiego i Zespół Kasztelanka  z Sierpca w strojach kontuszowych. Z estrady nad tańczącym tłumem czuwała jak zwykle Pani Anna Skalska – Toho, choreograf Zespołu SGH.

 

Jan Pietrzak, który prowadził imprezę rozpoczął od odczytania preambuły Konstytucji 3 Maja:

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.

Następnie w rytm  poloneza wszyscy zgromadzeni ruszyli do tańca.

W chwilach przerwy , by dać odpocząć tańczącym,  zespoły wystąpiły w przygotowanych programach.

Bardzo dziękujemy wszystkim  uczestnikom!

Zapraszamy na relację z imprezy przygotowaną przez reporterów Blogpress, którym serdecznie dziękujemy za nieocenioną pomoc i poświęcony czas!

sikr_20150503_039[1]RELACJA

sikr_20150503_115[1]GALERIA ZDJĘĆ

Fot. Krzysztof Sitkowski

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.