Reakcja agencji DPA na protest Reduty

Reduta Dobrego Imienia/Polish Ant-Defamation League otrzymałą odpowiedź Niemieckiej Agencji Prasowej dpa na protest wystosowany przez Redutę Dobrego Imienia/Polish Anti-Defamation League w sprawie zamieszczenia w depeszy agencyjnej informacji o Sobiborze jako „polskim obozie śmierci”.
Oto ta odpowiedź:

„Dear Maciej Swirski,

You are absolutely correct – we made a grave error in our coverage of the Berlinale.

It is of course a fact that Sobibor was not a Polish extermination camp, but a German one – established and run by the Nazis in Poland.  To report anything other than that is wrong.

As soon as it was detected the error – an hour after the text was sent to our clients – we took steps to correct it. 

Rest assured that the German Press Agency dpa is aware of its journalistic responsibility and that an internal review of this particular case will be taking place.

We ask everyone who was offended by this incorrect formulation to accept our sincerest apology.

Yours sincerely

Thomas Pfaffe

Nachrichtenchef

Tłumaczenie:

Ma pan całkowitą rację – zrobiliśmy poważny błąd w naszej relacji z Berlinale.

Jest oczywistym fakt, że Sobibór nie był polskim obozem śmierci, lecz niemieckim – utworzonym i prowadzonym przez nazistów w Polsce. Mówienie czego innego na ten temat jest niepoprawne (złe)

Jak tylko stwierdziliśmy błąd – w godzinę po tym jak tekst został wysłany do naszych klientów – podjęliśmy kroki w celu jego skorygowania.

Proszę pozostać pewnym, że Niemiecka Agencja Prasowa dpa jest świadoma swojej odpowiedzialności dziennikarskiej i że wewnętrzne badanie tej konkretnej sprawy będzie miało miejsce.

Prosimy wszystkich, którzy zostali obrażeni tym       błędnym sformułowaniem o przyjęcie naszych najszczerszych przeprosin.

Thomas Pfaffe

Szef Newsroomu

Komentarz Reduty:

Do wyjaśnienia jeszcze zostaje kwestia w jaki sposób w Stylebooku agencji dpa (zbiorze wewnętrznych przepisów jak należy redagować depesze) została ujęta ta kwestia. Reduta Dobrego Imienia/Polish Anti-Defamation League będzie dalej zajmować się tą sprawą.

Równocześnie kontynuacją zniesławienia dokonanego przez dpa są identyczne sformułowania użyte przez Die Welt i Focus.

Reduta dobrego Imienia/Polish Anti-Defamation League będzie konsekwentnie żądać usunięcia tego rodzaju zapisów.

 

Maciej Świrski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.