Pierwsze Spotkanie Darczyńców Towarzystwa Patriotycznego 23 lutego 2013 roku – sprawozdanie i galeria

Sprawozdanie

Dnia 23 lutego o godzinie 13.00 w kawiarni Mozaika przy ul Puławskiej Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Darczyńców Towarzystwa Patriotycznego Fundacji Jana Pietrzaka.

Na spotkanie przybyli darczyńcy i sympatycy z różnych stron Polski ( Poznania , Jastrzębia Zdroju, Rudy Śląskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Staszowa, Szydłowca, Henrykowa, Starej Wsi, Michałowic, Warszawy)  i ze Szwecji, Zarząd i stali współpracownicy Towarzystwa Patriotycznego oraz Fundator.

Spośród zaproszonych darczyńców na spotkaniu obecni byli:

Pan Adam Szymański z Warszawy

Pan Andrzej Kamiński ze Szwecji

Pani Anna Wójcik z Warszawy

Pan Tadeusz Wikieł z Warszawy

Pan Jacek Klecel z Piotrkowa Trybunalskiego

Pan Tomasz Fabisiewicz z Warszawy

Pan Tadeusz Wójcik z Warszawy

Pani Beata Baran z Jastrzębia Zdroju

Państwo Maria i Kazimierz Duszyńscy ze Starej Wsi

Pan Jan Łowicki z Henrykowa

Pani Hanna Szczepanowska z Warszawy

Pan Janusz Grzymała Wiewiorowski z Warszawy

Państwo Elżbieta i Eugeniusz Gruszka z Warszawy

Państwo Anna i Andrzej Nagórscy z Warszawy

Pani Barbara Szkutnik z Warszawy

Pan Wiesław Kaczorowski z Michałowic

Pan Adam Rzeszotarski z Warszawy

Pan Wiesław Radłowski z Rudy Śląskiej

Pan Tomasz Kępas z Szydłowca

Pani Aleksandra Ciesielczyk z Poznania

Pani Ewa Dałkowska z Warszawy

Pan Piotr Wypych z Warszawy

Państwo Maria i Jerzy Zoller  z Warszawy

Państwo Iwona i Grzegorz Olak z Warszawy

Pan Józef Małobęcki ze Staszowa

Pan Witold Rejzer z Warszawy

Pani Urszula Łuba z Warszawy

Pani Anna Świderska z Warszawy

Pani Irena Gmyr z Warszawy

Pani Anita Osuch z Warszawy

 

Spotkanie rozpoczęła Pani Prezes Katarzyna Pietrzak, która powitała przybyłych gości  dziękując Darczyńcom za wsparcie dla fundacji i za przybycie na spotkanie.

Następnie Pana Jan Pietrzak  powiedział , że celem pierwszego spotkania jest wysłuchanie wypowiedzi, zapoznanie się z sugestiami  darczyńców, tak by przyszłe działania fundacji wychodziły naprzeciw ich oczekiwaniom.

Pan Jan Pietrzak przedstawił zebranym:

 1. Dotychczas podjęte przez Towarzystwo działania:

5 listopada 2013 organizacja pierwszego Koncertu Niepodległości podczas którego wręczone zostały nagrody Towarzystwa Patriotycznego dla Pana Antoniego Krauze, Pani Ewy Stankiewicz, Pana Lecha Makowieckiego, zaznaczając, że kolejne  edycje tej imprezy planowane są na następne lata.

 

 1. Najnowsze bieżące projekty:
  • Objęcie patronatem działań Reduty Obrony Dobrego Imienia Polski jako reakcję na pojawiające się w mediach ataki i  incydenty wrogie Polsce a także na działania fałszujące historię jak na przykład napisy na tablicach upamiętniających męczeńską śmierć Polaków, gdzie pisze się o oprawcach Nazistach nie wspominając o tym, że byli Niemcami. W ramach Reduty Obrony Dobrego Imienia Polski Towarzystwo Patriotyczne ma zamiar zająć się sprawą zmiany tych tablic.
 • Organizację Prawdziwej Matury z Prawdziwej Historii Polski. Akcji ogólnopolskiej skierowanej do młodzieży, która po zapoznaniu się z przygotowanym materiałem przystąpi do egzaminu. Akcja ta, jak podkreślił Pan Jan Pietrzak, ma dać okazję poznania prawdziwej, niezakłamanej historii naszego kraju. Obecna władza celowo zakłamuje historię Polski, nienawidzi szczególnie naszych powstań i  w programach szkolnych bagatelizuje ich rolę a także rolę naszych narodowych bohaterów i pomników. Towarzystwo Patriotyczne ma zamiar zająć się pojawiającą się co parę pokoleń koniecznością „pracy u podstaw”, ma zamiar robić co się da w warunkach totalnie niekorzystnych.

Następnie Pan Jan Pietrzak poprosił Pana Macieja  Świrskiego o przedstawienie szczegółów działań Reduty Dobrego Imienia Polski.

Pan Maciej Świrski określił działania Reduty jako  konieczną zdecydowaną  reakcję na utrwalany w świecie  od wielu lat absurdalny i stereotyp jakoby Polska była winna zagładzie Narodu Żydowskiego. Stereotyp ten, mówił Pan Maciej Świrski,   ugruntowywany jest przez pojawiające się nagminnie w zagranicznych w mediach stwierdzenia takie jak polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne a także fałszowanie okresu II Wojny Światowej poprzez utwierdzanie w przekonaniu jakoby Niemcy byli okupowani przez Nazistów a  Naziści dokonywali tych strasznych zbrodni. Zadaniem Reduty jest zmienić ten obraz. Brak reakcji na takie fałszowanie historii  jest groźne dla Polski gdyż delegitymizuje jej pozycję na arenie międzynarodowej oraz bezpośrednio osłabia jej obronność.

Pan Maciej Świrski przedstawił w punktach sposoby działania Reduty

 1. Po pierwsze będzie to obrona poprzez pisanie ostrzeżeń, żądań sprostowania a także pozwów sądowych tak by było to wydarzenie o spektakularnej głośności medialnej.
 2. Będzie to edukacja poprzez:
 • Zamieszczenie na stronie internetowej kompendium argumentacji, rodzaju gotowego podręcznika do walki z oszczerstwami dla Polaków rozsianych po całym świecie.
 • Promowanie chlubnych kart naszej historii pokazanie, że Polacy nie tylko nie mordowali Żydów ale ich z narażeniem życia ratowali.
 • Promowanie postaw patriotycznych dotyczących naszego życia codziennego.

Następnie głos zabrali:

Pan Janusz Śniadek Vice Prezes Towarzystwa Patriotycznego

Podziękował  darczyńcom za przybycie i podkreślił, że cieszy się ze spotkania z ludźmi, którym tak jak jemu  przyświeca to samo cerdo życiowe jakim jest  dobro Polski.

Podkreślił, że powstanie Towarzystwa Patriotycznego jest spontaniczną reakcją na obecną sytuację w naszym kraju gdzie postawy patriotyczne i przywiązanie do ojczyzny stają się źle widziane wśród elit politycznych. Tu Pan Janusz Śniadek wspomniał  pielgrzymkę przedstawicieli  Solidarności do Rzymu w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II podczas której Papież mówił o konieczności przekazywania młodzieży prawdy o polskiej historii po to by znając cenę jaką trzeba było zapłacić za wolność którą się teraz cieszą mogli tę wolność doceniać i kiedy będzie trzeba jej bronić.

Pan Janusz Śniadek zaznaczył też, że twórczość  Pana Jana Pietrzaka i przesłanie zawarte w  pieśni „ Żeby Polska Była Polską” są bardzo bliskie jego działalności publicznej i wierzy, że wspólnie z obecnymi na spotkaniu darczyńcami, którym na sercu leży dobro naszego kraju będą kroczyć tą drogą na rzecz dobra Polski.

Pan Rafał Ziemkiewicz Vice Prezes Towarzystwa Patriotycznego

Przyłączył się do powitań i podziękowań dla darczyńców.

Swoją wypowiedź rozpoczął słowami:” Warto się uczyć się od wrogów” mówiąc, że w najnowszej historii dla Polaków największymi wrogami byli komuniści Pan Rafał Ziemkiewicz przytoczył postać komunisty Antonio Gramsci i jego szkołę która zawierała się w stwierdzeniu: „kultura, tylko to się liczy w ostatecznym rachunku”. Była to szkoła robienia nie rewolucji zbrojnej lecz opanowywania kultury, co się komunistom w znacznym stopniu udało. I my musimy robić to samo, więc prócz działalności edukacyjnej i obronę dobrego imienia Polski Towarzystwo Patriotyczne wspierać będzie polskich artystów, polską sztukę , polskiego ducha, poprzez różne formy aktywności, w miarę sił i środków by dotrzeć mogli do szerokiej publiczności.

Pan Rafał Ziemkiewicz podkreślił, że Polacy przegrali swoje zwycięstwo po roku 1989, gdyż  spoczęli na laurach i wszystko zmierza w stronę kolonizacji a nie budowania silnego suwerennego kraju. Aby Polska była silna naród musi mieć taką wolę a tę wolę buduje się właśnie w sferze ducha.

Przypomniał także wypowiedź Tadeusza Kantora, zdaniem którego nie polityka lecz kultura jest najważniejszym filarem istnienia państwa polskiego. Polska istnieje bo mieliśmy twórców takich jak Mickiewicz, Słowacki, Chopin.

Geniusze rodzą się sami ale trzeba im pomagać i takim wartościom służyć będzie Towarzystwo Patriotyczne aby wspierać polskiego ducha.

Jan Pietrzak

Poprosił darczyńców o zabieranie głosu czy oprócz wsparcia finansowego mogą w innych formach uczestniczyć w działaniach na rzecz Towarzystwa.

Pan Jan Pietrzak poddał myśl, że byłoby wspaniale gdyby spośród darczyńców i sympatyków  znaleźli się ambasadorowie działający na trenie całego kraju reprezentujący Towarzystwo Patriotyczne podczas różnych patriotycznych uroczystości, rocznic, odsłonięć pomników, koncertów patriotycznych zaznaczając swoją obecność przygotowanymi na takie okazje materiałami promocyjnymi, które osoby chętne mogą zabrać po spotkaniu.

Pan Jan Pietrzak liczy także na współpracę ambasadorów Towarzystwa w zakresie poszukiwania wartościowych inicjatyw, postaw, ludzi – by nagradzać i wyróżniać.

W ogólnej dyskusji głos zabierali kolejno:

Jacek Klecel

Powiedział, że przybył na spotkanie  z Piotrkowa Trybunalskiego w towarzystwie młodszej generacji. Z miejscowości o głębokich tradycjach historycznych.Pan Jacek Klecel zwrócił szczególną uwagę na konieczność edukacji na prowincji, w małych miejscowościach i na wsiach gdzie wg niego panuje wyjątkowa niewiedza, w odróżnieniu Warszawy. Zaznaczył, że edukacja na prowincji powinna być priorytetem, tego oczekiwałby po działaniach Towarzystwa.

Olga Johann

W odpowiedzi na słowa przedmówcy stwierdziła ,że złudzeniem jest twierdzenie, że  w dużych miastach jest pod względem edukacji lepiej niż na prowincji. Według Pani Olgi Johann jest wręcz gorzej. Poparła to przykładem ze spotkania Rady Warszawy w sprawie uczczenia dnia zamordowania żołnierzy AK  w akcji przeprowadzonej wspólnie przez Gestapo i Armię Ludową gdzie z grona 60 radnych tylko 4 wiedziało o tym fakcie historycznym. Ten przykład świadczy że nie jest tak optymistycznie w dużych miastach.

Jan Pietrzak

Powiedział że w dzisiejszych czasach taki podział na małe i duże miasta nie jest już tak znaczący, gdyż w odróżnieniu do poprzednich wieków żyjemy w przestrzeni medialnej, propagandowej. Media w Polsce wywierają niszczący wpływ na całe  nasze społeczeństwo niezależnie czy w dużej czy małej miejscowości gdyż trzy wielkie telewizje to w gruncie rzeczy telewizje okupacyjne przypominające powojenne „kołchźniki” w których od rana do wieczora nadawano nienawistną antypolską propagandę, co czynią także obecne telewizje.

Pan Jan Pietrzak podkreślił, że nie możemy tolerować wrogich nam nadajników, które niszczą Polskę kłamiąc w sprawach codziennych i w sprawach historii. Tu Pan Jan Pietrzak nawiązał do skandalicznej decyzji  Pana Prezydenta (podobno historyka) w sprawie  postawienia pomnika na polu Bitwy Warszawskiej  w Ossowie dedykowanego nie polskim bohaterom tylko najeźdźcom –  Armii Czerwonej. W takich sytuacjach Towarzystwo Patriotyczne także zamierza podejmować działania w obronie dobrego imienia Polski demaskując takie postawy elit rządzących.

Towarzystwo Patriotyczne zajmie się  także w przyszłości sprawą budowy   Łuku Tryumfalnego Bitwy Warszawskiej dwudziestego roku , bo światu należy się ta wiedza, że Polacy ochronili wtedy Europę. Pan Jan Pietrzak wezwał do śmiałej i jawnej obrony prawdy o Polsce, by nikt tej prawdy nie fałszował, tak jak stało się to z obaleniem komunizmu, którego symbolem fałszywie okrzyknięto upadek muru berlińskiego a nie zgodnie z faktami Solidarność i bramę Stoczni Gdańskiej.

Pan Jan Pietrzak odniósł się także do słów premiera Tuska, który stwierdził, że Polska to jest nienormalność. Polska to jest wielka normalność, powiedział Pan Pietrzak, to naród, który walczy od trzech wieków z zaborcami niszczących nas nieustannie najpierw zbrojnie a teraz medialnie i ekonomicznie więc jest to bardzo normalne by walczyć o możliwość życia w wolności i normalności i wyraził nadzieję, że Towarzystwo Patriotyczne bardzo się do tej walki przyczyni.

Józef Orzeł

W swojej wypowiedzi przede wszystkim podkreślił, że trzeba tworzyć lokalne ośrodki w ramach różnych województw, które podejmowałyby cenne inicjatywy a Towarzystwo Patriotyczne stanowiłoby „kanał komunikacyjny” wykorzystując swoje wszystkie możliwości medialne czy też kontaktowe tak by szukać partnerów społecznych.

Rafał Ziemkiewicz

Nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi na temat poziomu edukacji w naszym kraju i podał przykład zorganizowanego w Milanówku konkursu im. J.M. Rymkiewicza, w której brała udział młodzież z różnych miejscowości, poziom prac był bardzo wysoki a wśród laureatów nie było studentów z dużych miast. Podkreślił, że są wśród młodzieży z niewielkich miejscowości  talenty, są także nauczyciele, którzy tę młodzież kształcą, że jest siła – tylko trzeba tę siłę pozbierać abyśmy wiedzieli, że jest nas dużo. I to jest praca do wykonania.

Barbara Szkutnik

Zabrała głos w sprawie referendum jakie chcą zorganizować Stowarzyszenie Rodziców oraz Fundacja Ratuj Maluchy w sprawie zmiany systemu nauczania dzieci i młodzieży. Odczytała tekst przygotowany na tę okazję a także zaapelowała o zbieranie podpisów na formularzach dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Maciej  Świrski

Zgodził się, że szkolnictwo polskie stoi na bardzo niskim poziomie i że konieczne są radykalne zmiany ponieważ oparte jest na przestarzałym systemie. Przytoczył kilka przykładów z systemu szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych.

Hanna Szczepanowska

Harcerka i wychowanka Szarych Szeregów,  organizuje spotkania z młodzieżą w sprawie odbudowy ducha narodu polskiego. Uważa, że działania w imię dobra Polaków powinno zacząć się właśnie od odbudowy zniszczonego człowieczeństwa Polaków- szczególnie w metropoliach.

Pani Hanna Szczepanowska opracowała program przebudowy Ministerstwa Oświaty, który opiera się właśnie na tej idei i uważa, że Towarzystwo Patriotyczne powinno zacząć działalność właśnie od odbudowy ducha narodu polskiego. Oczekiwałaby od Towarzystwa wsparcia w poszukiwaniu dróg promocji dla  tej idei.

Anita Osuch

Zadała pytanie czy biorąc pod uwagę, że mapa polskiej prawicy nie jest jednolita, opowiadanie się za jednym stowarzyszeniem nie antagonizujemy się z innymi.

Jan Pietrzak

Odpowiedział, że chcemy unikać antagonizmów. Towarzystwo Patriotyczne zajmuje się problemami a nie podziałami politycznymi. Problemami takimi jak Matura czy Obrona Dobrego Imienia.

Józef Małobęcki

W swej wypowiedzi poruszył sprawy związane z doświadczeniami zdobytymi w trakcie swojej działalności publicznej w Polsce oraz wieloletnim pobytem w U.S.A.

 1. Strach i decyzyjna niemoc włodarzy mniejszych miejscowości w Polsce. Tu Pan Józef Małobęcki podał przykład akcji zmiany komunistycznych nazw ulic, którą prowadzi od 10 lat w swojej miejscowości podczas której udało się zmienić nazwy tylko trzech ulic.
 2. Przegrywanie ważnych spraw polskich z powodu braku dostępu do mediów.

Następnie podał trzy propozycje działań:

 1. Powołanie grupy roboczej do opracowania form dotarcia do młodzieży.
 2. Powołanie grupy roboczej do opracowania form promocji prawdziwych postaw patriotycznych.
 3. Podjęcie działań koniecznych do zmiany obowiązującej ustawy , która zabrania Polakom wywieszania flagi narodowej na co dzień. Można ją wywieszać tylko w wyznaczone dni ogłoszone jako święta narodowe.

Podkreślił jak absurdalnym jest, że Polacy nie mogą podkreślać swojej narodowej przynależności, swojego patriotyzmu poprzez wywieszanie flagi w każdy dowolny dzień roku. Zaapelował, by sympatycy Towarzystwa Patriotycznego już od dziś wywiesili flagi na swoich posesjach czy balkonach.

Wiesław Radłowski

Zaproponował zajęcie się w pierwszej kolejności :

 1. Poszukiwaniem możliwości pozyskiwania funduszy na działalność
 2. Publikacją zeszytów historycznych zawierających wskazówki i  spis książek po które mogliby sięgnąć młodzi ludzie chcący uzupełnić swoją wiedzę.

Maria Duszyńska

Zwróciła uwagę, w swojej wypowiedzi na to, że przestrzeń internetowa jest zawładnięta przez portale informacyjne  związane z Agorą, podające wyłącznie wiadomości pod dyktando Gazety Wyborczej.

Zaproponowała, głównie w trosce o edukację młodych ludzi korzystających z Internetu na co dzień, stworzenie równie aktywnego portalu, który podawałby niezafałszowane informacje, stanowił przeciwwagę i był równie łatwo dostępny.

Józef Orzeł

W odpowiedzi na poprzednie wypowiedzi poinformował o trzech faktach:

 1. Profesor Andrzej Nowak pisze prawdziwą historię Polski. Będzie ona gotowa za rok.
 2. Na stronnie internetowej Towarzystwa Patriotycznego znajduje się lista lektur z historii Polski przygotowana przez Andrzeja Nowaka.
 3. Bardzo łatwo jest stworzyć portal internetowy np Towarzystwa Patriotycznego, który pokazywałby się na „górze” Gogle, ale trzeba za to bardzo dużo zapłacić.

Rafał Ziemkiewicz

Nawiązał do sprawy podziałów i podkreślił, że szerokie koalicje zawsze wygrywają a podziały są  chętnie widziane wśród przeciwników dlatego też wydają oni duże pieniądze by takie podziały prowokować.

Internet jest tego znakomitym przykładem, gdzie opłaceni sowicie internauci podający się za wielkich prawicowców „wklepują” na strony fałszywy przekaz nurzając w błocie innych prawicowców aby skłócać, szczuć i judzić.

Bronić się przed tym możemy jedynie popierając konkretne  sprawy. Jeżeli zauważamy inicjatywę obliczona jedynie na niweczenie innej inicjatywy to tak jakbyśmy widzieli ostrzeżenie- uwaga agentura.

Eugeniusz Gruszka

Poparł ideę wywieszania flagi narodowej w każdym dowolnym miejscu i każdego dnia, bez wzniosłych słów i przemówień,

Jan Pietrzak

Zaznaczył, że musimy zmienić ustawę dotyczącą możliwości wywieszania flagi. Poprosił Pana Posła Janusza Śniadka by powiedział jaki nacisk społeczny będzie skuteczny do zmiany tej ustawy.

Janusz Śniadek

Odniósł się najpierw do wcześniejszych wypowiedzi z którymi nie może się zgodzić

Nie zgodził się z twierdzeniem Pana Józefa Małobęckiego ,że póki nie zdobędziemy mediów nie zdobędziemy władzy.

Pan Janusz Śniadek jest przekonany, że w obecnej sytuacji gdy poparcie społeczne dla rządu staje coraz słabsze jest to jak najbardziej możliwe.

Powiedział także , że bez zwycięstwa politycznego niemożliwe są żadne zmiany w ustawach.

Mimo zebranych podpisów inicjatywy poselskie, które uważne są za  niewygodne nie są w ogóle dyskutowane, tylko znajdują się „w koszu”.

Jan Pietrzak

Podkreślił, że Towarzystwo Patriotyczne jest organizacją działającą w sferze kultury a nie polityki a patriotyzm ma być wspólnym mianownikiem. Ideą założyciela fundacji jest nie dzielić , lecz łączyć wszystkich ludzi realizując projekty, w których mogą i chcą uczestniczyć przedstawiciele wielu opcji, jak projekt Matury z Historii Polski czy Reduty Obrony Dobrego Imienia.

Józef Małobęcki

Podjął polemikę z Panem Januszem Śniadkiem w sprawie wpływu mediów na wybory i podał kilka przykładów na potwierdzenie jak  potężną są siłą ,która może wynieść na piedestał lub zniszczyć.

Jan Pietrzak

Zwrócił uwagę zebranym, że dyskusja zupełnie odbiegła od tematu tego zgromadzenia. Poprosił aby zabierać głos w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa, wrócić do rozmowy o tym w jaki sposób obecne osoby mogą wesprzeć działania fundacji, czy są gotowe by promować Towarzystwo Patriotyczne  w swoich środowiskach i pomagać w pozyskiwaniu funduszy na działalność, bez których żadna akcja nie ma szans na realizację.

Piotr Wypych

Podniósł raz jeszcze temat patriotyzmu pojawiający się także w poprzednich wypowiedziach, mówiąc, że trzeba stworzyć jego definicję.

Następnie zgłosił pomysł by akcja Matura obejmowała także inne przedmioty, nie tylko historię, z uwagi na bardzo niski poziom całego programu szkolnego.

Jan Pietrzak

Zgodził się, że jest to na pewno dobry pomysł, lecz być może do zrealizowania w przyszłości, gdyż w naszym nowo założonym Towarzystwie nie mamy jeszcze ani odpowiednich struktur organizacyjnych, ani funduszy na takie przedsięwzięcie. To jest pierwsza akcja w tym kierunku i jeśli się powiedzie będziemy ją dalej rozwijać.

Piotr Wypych

Powiedział, że według niego znajdzie się wielu chętnych nauczycieli, którzy włączą się w taką akcję, gdyż oni także są ograniczani odgórnie narzuconym programem.

Jan Pietrzak

Przyznał rację przedmówcy podając także przykłady z własnych rozmów z nauczycielami ale podkreślił, że wszystkiego od razu nie zrobimy, że stawiamy pierwsze kroki i że powodzenie działań Towarzystwa zależy właśnie od osób obecnych na spotkaniu.

„Jeśli zbierzemy grono chętnych do współpracy i odpowiednie fundusze – będziemy się rozwijać dynamicznie”.

Ludwika Kubik

Poruszyła temat nagminnej wyprzedaży naszych ziem pomorskich Niemcom.

Podkreśliła że musimy temu zaradzić.

Poddała myśl by stworzyć na wybrzeżu punkty kontrolne, które śledziłyby ten proceder.

Jan Pietrzak

Podziękował za tę ważną wypowiedź, nagminna jest bowiem nielegalna sprzedaż ziem na osoby „podstawione”, w której biorą udział ministrowie, urzędnicy, prawnicy.

Nie wykluczone, że Towarzystwo Patriotyczne podejmie działania w tej sprawie jak znajdzie odpowiedni sposób jak podejść do tego problemu.

Wiesław Radłowski

Stwierdził, że sposobem jest aby Urząd Skarbowy zapytał kupującego skąd ma pieniądze na zakup ziemi.

Jacek Klecel

Zaproponował aby Towarzystwo Patriotyczne pomagało w zakresie pomocy prawnej osobom szykanowanym z powodu swoich poglądów politycznych.

Wiesław Radłowski

Wrócił do sprawy nielegalnego wykupu ziem i sprecyzował w jaki sposób, jego zdaniem,  można zgłosić do prokuratury zawiadomienie o fakcie takiej transakcji.

Jan Pietrzak

Raz jeszcze podkreślił, że  liczy na to, iż dzięki wsparciu finansowemu nie tylko  darczyńców z kraju ale także licznej polonii, Towarzystwo okrzepnie na tyle, że będzie mogło zajmować się wszystkimi zgłoszonymi problemami, bo jest ich mnóstwo w każdej dziedzinie.

Adam Rzeszotarski.

Powiedział, że pochodzi z rodziny ziemiańskiej i wychowany w wartościach wojskowych, patriotycznych  wie co znaczy Bóg ,Honor, Ojczyzna.

Utrzymuje kontakt z ludźmi, którzy w różnych formach (prelekcje, koncerty muzyki młodzieżowej) starają się przekazać dzieciom i młodzieży prawdziwą wiedzę historyczną.

W swojej wypowiedzi przytoczył także opowieść o Księdza Biskupa Stanisława Stefanka o spotkaniu z Janem Pawłem II, orędownika prawdy historycznej.

Maria Duszyńska

Podziękowała za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Specjalne podziękowania skierowała do Pana Jana Pietrzaka za to że przez wiele lat działalności estradowej udziela nam nieustannie lekcji patriotyzmu.

Jan Pietrzak

Wspomniał, że uprawiając zawód satyryka od początków lat sześćdziesiątych borykając się z komunistyczną cenzurą i UB stopniowo poszerzał swoją świadomość. Widząc jak zachowuje się  władza ,jak boi się żartów odczuwał potrzebę aby, oprócz satyrycznych komentarzy, pojawiały się w programach także głębsze refleksje i elementy czysto patriotyczne. Ten kierunek twórczości doprowadził Pana Jana Pietrzaka do dzisiejszego spotkania.

Na zakończenie podziękował zebranym za poświęcony czas i zaapelował o aktywność wynikającą z potrzeb serc i umysłów w sprawach poruszonych na spotkaniu oraz do utrzymywania stałego kontaktu z Towarzystwem, śledzenia i włączanie się do działań, które opisywane będą na stronie internetowej.

One thought on “Pierwsze Spotkanie Darczyńców Towarzystwa Patriotycznego 23 lutego 2013 roku – sprawozdanie i galeria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.