Matura z historii z Orłem Białym – konferencja prasowa Towarzystwa Patriotycznego Jana Pietrzaka

Blogpress, pon., 17/02/2014 – 11:50

DSC_8480-2

Towarzystwo Patriotyczne Jana Pietrzaka wystąpiło z inicjatywą zorganizowania matury z historii Polski. Matury z Orłem Białym. Pomysł zrodził się w Klubie Ronina, a bazą mają być wykłady z historii przeprowadzone przez Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza (nie mylić z partią). Czuwać nad tym mają profesorowie Andrzej Nowak i Jan Żaryn. Portal Blogpress przedstawia relację z konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie SDP 11 lutego.

Jan Pietrzak nawiązał do wcześniejszych inicjatyw, które podejmowało Towarzystwo Patriotyczne, a były to m.in.: Polonez 3 Maja, tańczony z Warszawiakami na Placu Zamkowym, „Mobilizacja” – koncert pieśni patriotycznych w przededniu rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, protest, w porozumieniu z „Redutą dobrego imienia”, przeciwko niemieckiemu filmowi o „ich ojcach i ich matkach”, czy wiec w obronie poezji.

„To nie jest jednostkowa inicjatywa, wpisuje się ona w zainteresowania naszego Towarzystwa Patriotycznego, ponieważ bez wiedzy historycznej patriotyzmu w ogóle nie ma.”

O pomyśle przeprowadzenia matury opowiedział współzałożyciel Klubu Ronina, Józef Orzeł: „Pomysł wymyślił Jarosław Pinkas, były wiceminister zdrowia i prawa ręka min. prof. Zbigniewa Religii. […] Namawiamy wybitnych profesorów historii na cykl wykładów, szczególnie Jana Żaryna w Stowarzyszeniu Polska Jest Najważniejsza. Dopasowujemy do tych wykładów spis literatury, który uczynił wybitny profesor Andrzej Nowak.”

Matura ma przebiegać etapami – w zależności od liczby chętnych mogą być to eliminacje wojewódzkie i finał krajowy. „W tym roku nie uda nam się jeden z tych punktów, czyli realne wykłady tych profesorów, ale mamy już ok. 30 tych zapisanych w internecie.”

„Jeżeli możemy w tym roku nawet taką najprostszą wersję tego konkursu urządzić, to myślę, że z państwem i razem z chętnymi to stworzy taką masę krytyczną, że będziemy mogli już taki prawie akademicki cykl w przyszłym roku zacząć.”

Wiesław Johann, przewodniczący Społecznej Rady konkursu przedstawił rolę, zadania i funkcje Rady, w której zasiadają również adwokat i senator Piotr Andrzejewski i aktorka Ewa Dałkowska.

DSC_8510
Piotr Andrzejewski: „Mamy za sobą tradycje kursów naukowych w okresie PRL-u, dzisiaj stwierdzamy niedostatek edukacji obywatelskiej w wielu dziedzinach poza oficjalnymi programami. Nie chodzi o tło polityczne, a o pobudzenie obywatelskiej edukacji. Sondażowy program, nazwany „Matura z Orłem Białym” dzisiaj dotyczy historii, w następnym roku będzie można stworzyć dalej idący program. […] w kierunku tworzenia społeczeństwa, nie chcę mówić alternatywnego, ale komplementarnego.” – spointował sen. Andrzejewski.

Wyselekcjonowane osoby, przejawiające aktywność w tym zakresie będą swoistymi menadżerami wiedzy obywatelskiej – stwierdził senator Andrzejewski.

Rafał Ziemkiewicz nawiązując do konkursów w których brał udział jako juror (m.in. konkurs rymkiewiczowski w Milanówku, czy konkursy wiedzy o Dmowskim) powiedział: „Jest bardzo wiele miejsc w Polsce, gdzie komuś bardzo zależy, by należycie wykonać swoją edukacyjną pracę. Wierzę w to, że ta akcja wyjdzie naprzeciw rozmaitym staraniom, które istnieją, a które nie tylko nie są wspierane, a wręcz tłumione prze organa państwowe powołane do tego, by na właściwym poziomie edukację prowadzić.”

DSC_8568-2

Jan Pietrzak przeczytał fragmenty artykułu „Afazja polska” poety Przemysława Dakowicza:

„Polska postkomunistyczna przypomina człowieka z afazją, czyli kogoś, kto w wyniku ciężkiej choroby lub traumatycznych doświadczeń utracił zdolność mówienia, kogoś, kto zamknął się w sobie i nie potrafi uwolnić się od tragicznych wspomnień.
Przez długie dziesięciolecia tysiące apostołów kłamstwa pracowało na to, byśmy milczeli, byśmy zapomnieli, skąd przychodzimy. Ze zbiorowej świadomości próbowano na zawsze wyeliminować te jej składniki, które stały w sprzeczności z wizją „nowego człowieka”.

Przez przeszło cztery dekady z PRL-u płynęła w świat fałszywa wizja polskiej rzeczywistości, a w wyobraźni Europejczyków gnieździła się wersja naszej historii spreparowana tak, by służyła interesom innych.

Czy tamte zaniedbania da się naprawić? Czy współczesna Polska może się dziś przebić do świata z prawdziwą, opartą na faktach narracją o swojej przeszłości?”

Jan Pietrzak: „Żeby Polska przebiła się do świata, przede wszystkim musi się przebić sama do siebie. Polacy muszą sobie przypomnieć, jaką mieli wspaniałą historię.”

DSC_8541-2

Rafał Ziemkiewicz, odpowiadając na pytanie o sondaż według którego 41% Polaków nie oddałoby niczego za Polskę: „Niestety te 25 lat od Okrągłego Stołu zepchnęło nas do sytuacji sprzed Powstania Styczniowego i ogromna część ludzi żyjących w Polsce i mówiących po polsku ma taki stan świadomości jak chłopi opisywani przez Żeromskiego – patrzący na powstańców, delikatnie mówiąc, z dystansem. To jest też skutek 50 lat PRL-u, ale mam żal przede wszystkim do tego ostatniego dwudziestopięciolecia, w którym trochę też ci Polacy, którym powinno na tym zależeć, spoczęli na laurach i oddali pole cwaniaczkom, dla których Polska to jest tylko ciepła woda w kranie.”

Józef Orzeł: „Takiej Polski nie chcą, za taką Polskę nic nie oddadzą. Kłopot jest taki, że oni innej Polski nie znają.”

Piotr Andrzejewski: „Matura to jest dojrzałość, coś, co pozwala dokonać wyboru. Dzisiaj obowiązują wyuczone poprawnością polityczną stereotypy. Trzeba każdemu zadać pytanie: co to jest polskość, jak on ją definiuje i czy on ją wybiera. Polskość nie wynika tylko z urodzenia, tylko z określonych wyborów. Historia pokazuje, ile osób pochodzących etnicznie z innych państw, narodowości i ras, nie z genów, tylko ze świadomości wybrało polskość. Dzisiaj ten trend świadomego wyboru tożsamości zanikł, obowiązują zupełne powierzchowne kryteria wyboru, i sposobu życia, i identyfikacji. Ciągle powstaje pytanie – jak daleko należy pobudzić wolność wyboru w zakresie tego kim chce się być, co reprezentować i z czym identyfikować. Polskość jest dzisiaj zdegradowana jako pojęcie. Chcemy, by to zadanie zostało postawione dla jednostek, które chcą wybrać swoją identyfikację. Młodzi ludzie chcą, szukają – niech wybierają.”

DSC_8506

Wiesław Johann: „By być patriotami potrzebujemy wiedzy, o Polsce, o naszej historii. Dopóki nie będziemy edukować, uczyć, przypominać w każdym wymiarze naszej historii, słowo patriotyzm będzie deprecjonowane. Znakomicie się stało, że pomysł, „Matury z Białym Orłem”, jest organizowany przez Towarzystwo Patriotyczne.

Regulamin matury jest dostępny na stronie Towarzystwa Patriotycznego: http://matura-z-historii-polski.pl/. W zależności od liczby chętnych przeprowadzone będą dwa lub trzy etapy konkursu. Na stronie znajduje się formularz zgłoszeniowy, lista tematów spośród których należy jeden wybrać i na jego temat napisać esej, który następnie należy przesłać organizatorom, spis lektur oraz regulamin konkursu.

Wszystkie wykłady organizowane dotychczas przez SPJN zostały zarejestrowane przez Blogpress.pl. Są one dostępne na naszym kanale youtube: http://www.youtube.com/user/Blogpressportal. Wykłady z lat 2011/2012 dodatkowo zostały przygotowane dla SPJN-u (Margotte i Bernard) w formie kompletu dwóch płyt DVD. Stowarzyszenie wydało je w większym nakładzie i rozpowszechniło wśród nauczycieli historii oraz wśród młodzieży szkół średnich.

IMG_5188-plytaspjn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.