Sprawozdanie

   6 października 2014   Brak komentarzy do Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 Fundacja Jana Pietrzaka „Towarzystwo Patriotyczne” z siedzibą w (02-956) Warszawie przy ul. Królewicza Jakuba 84 B, na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 404/2013 z dnia 22.10.2013 r. uzyskała pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej w okresie od 10.11.2013 r. – 9.05.2014 r. na terenie całego kraju.

 Fundacja Jana Pietrzaka „Towarzystwo Patriotyczne” informuje, iż na podstawie uzyskanego pozwolenia zostały przeprowadzone kwesty w dniach:

a)      10 listopada 2013 r.

b)     3 maja 2014 r.

c)      9 maja 2014 r.

Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestorskich.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie:

– datki do puszek – w kwocie 2 700zł.

Nie zebrano żadnych ofiar w naturze.

Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej wynoszą 125,48 zł. Na koszty te składa się wydruk puszek kwestorskich. Identyfikatory pozyskano nieodpłatnie (bez kosztów).

Zebrane podczas zbiórki środki pieniężne w całości przeznaczono na popieranie twórczości patriotycznej poprzez pokrycie kosztów:

1)     ufundowania nagród dla artystów przyczyniających się w sposób szczególny do rozwoju kultury narodowej oraz nagród w konkursach wiedzy z zakresu historii Polski;

2)     organizacji konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, koncertów muzycznych i występów scenicznych służących upamiętnieniu wydarzeń z historii Polski i promocji postaw patriotycznych.

Suma zebranych ofiar przewyższyła koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej o 2.574,52 zł

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z wymogiem §12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami zostało podane do publicznej wiadomości. Opublikowanie sprawozdania nastąpiło w dniu 6 października 2014 na stronie internetowej Fundacji www.towarzystwopatriotyczne.org w zakładce aktualności.

 

Warszawa, 6 października 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.